women-- team

Team
Fukuoka Kokusai Center

  ---------------------------------------------------------------------------------
    ContestNo.    Date      MatNo.     Phase
  ---------------------------------------------------------------------------------
      7      28/ 8       1      2nd Round     2
                 5    Score    0
       JPN                           TPE
                     Point
  ---------------------------------------------------------------------------------
     Red            Details Of Contest        White
  ---------------------------------------------------------------------------------
 1 0237 TAKEDA,Atsuk IPO  OSOTOGAESHI            0271 TSENG,Hsiao
             10
 2 0337 TATENO,Chiyo IPO  YOKOSHIHOHGATAME         0371 HUANG,Ai chu
             10
 3 0437 SUGIMURA,Hid YUS  YUKO               0471 LEE,Ya wen
             5
 4 0537 NAKAICHI,Yok IPO  OKURIERIJIME           0571 WU,Mei ling
             10
 5 0637 YOSHIDA,Saki IPO  UCHIMATAGAESHI          0671 CHEN,Chiu pi
             10
                                      Referee
           0032  VAGI,Miklos             HUN   1 2 3 4 5
    Referee
     &     0079  BLANCHAT,Gerald           CAN
    Judges
           0045  ONGARBAEV,Serik           KAZ
 LEGEND:
  IPO : Ippongachi     FSE : Fusengachi
  YUS : Yuseigachi     SIK : Shikkakugachi
  HNS : Hansokugachi    FSH : Fushou
  SOG : Sogogachi      HIK : Hikiwake
  KIK : Kikengachi

To previous page

To English home page