women-- team

Team
Fukuoka Kokusai Center

  ---------------------------------------------------------------------------------
    ContestNo.    Date      MatNo.     Phase
  ---------------------------------------------------------------------------------
      4      28/ 8       1      2nd Round     2
                 0    Score    4
       CHN                           KOR
                     Point
  ---------------------------------------------------------------------------------
     Red            Details Of Contest        White
  ---------------------------------------------------------------------------------
 1 0215 HE,Ji        YOKOSHIHOHGATAME      IPO  0240 HYUN,Sook he
                              10
 2 0315 QIN,Xiujuan     UCHIMATA          IPO  0340 JUNG,Sun yon
                              10
 3 0415 QIN,Yuying     UDEHISHIGIJUJIGATAME    IPO  0440 JUNG,Sung so
                              10
 4 0515 E,Jinhong      YUKO            YUS  0540 CHO,Min sun
                              5
 5 0815 SUN,Fuming  HIK                HIK  0840 SHON,Hyun me
                                      Referee
           0047  CELOTTO,Giancarlo          ITA   1 2 3 4 5
    Referee
     &     0030  KNOESTER,Carlo           RSA
    Judges
           0039  MANES,Lucia             ESP
 LEGEND:
  IPO : Ippongachi     FSE : Fusengachi
  YUS : Yuseigachi     SIK : Shikkakugachi
  HNS : Hansokugachi    FSH : Fushou
  SOG : Sogogachi      HIK : Hikiwake
  KIK : Kikengachi

To previous page

To English home page