judo

men-- +95kg

Fukuoka Kokusai Center:---------------------:Date:24.8.95


   Rank  Ath.No.  Name                 Country
   1    0737   MAKISHI,Yoshiharu           JPN
   2    0777   MILINKOVIC,Mitar           YUG
   3    0726   HEYER,Volker             GER
   3    0710   BIONDI,Rogerio            BRA
   5    0740   KIM,Young hoon            KOR
   5    0725   CHOCHISHVILI,Ramaz          GEO
   7    0736   VENTURELLI,Stefano          ITA
   7    0724   BLANES,Richard            GBR

To previous page

To English home page