Result of Basketball Game No. 37.

                  Women SECOND ROUND
Munakata Yurix            Match No. 37       Date : 30. 8.95 16:00 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
        K O R     7 3     -     8 0    J P N
          1st.   4 2     -     3 9
          2nd.   3 1     -     4 1
          Ext.    0     -      0
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Uni.No. Name             Point Uni.No. Name             Point
-----------------------------------------------------------------------------------------------
K O R  Korea                J P N  Japan
  4 LEE,Tae ra            6   4* UEDA,Seiko            10
  5 NA,Soo jin            0   5* SATO,Miyuki           18
  6* LEE,Yu jin            20   7* MISAWA,Miho           26
  8* LEE,Un ju             4   9 HARUTA,Risato           2
  9* YOU,Jeong ae           26   10* OHAMA,Kaori            3
 10* KIM,Jin sun            9   11 MATSUNO,Misako          0
 11 KIM,Ji hyun            0   12* NAKATANI,Naemi          4
 12 CHOI,Hei kyoung          5   13 KUBOTA,Yuko           10
 14* IM,Eun a             3   14 SAITO,Yumi            4
                       15 WATANABE,Takako          3
 Team Staff:                 Team Staff:
   PARK,Je young                HARADA,Shigeru
   PARK,Yang gye                SASAKI,Mitsuo
                         YAGI,Yoko
 Referee: RUS GRIGORIEV,Mikhail       Umpire: ITA D'ESTE,Pierluigi
 Legend : *:Starting Line-up

Back to previous page

Back to English home page