Result of Basketball Game No. 36.

                  Women SECOND ROUND
Kyuden Memorial Gymnasium      Match No. 36       Date : 30. 8.95 14:00 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
        B R A     6 0     -     6 5    C H N
          1st.   2 7     -     3 4
          2nd.   3 3     -     3 1
          Ext.    0     -      0
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Uni.No. Name             Point Uni.No. Name             Point
-----------------------------------------------------------------------------------------------
B R A  Brazil               C H N  People's Republic of China
  4 BAPTISTA,Cristina         0   5 ZHANG,Lijun            0
  5* FERNANDES,Edneia         5   6* LI,Hong             18
  7* OLIVEIRA,Aide          11   7 MA,Lihua             12
 10* SOUZA,Flavia           8   8* LIU,Wensu             0
 11* MARTINS,Margarete        15   9 DENG,Zhenlan           0
 12 SOUZA,Fernanda          0   10* XIANG,Dongwen          15
 13 CLAUDINO,Mirian          0   11 LI,Fang              0
 14* GARUFFI,Simara          21   12* LIU,Yuexiu            11
                       14* YU,Ying              9
 Team Staff:                 Team Staff:
   LIMA,Heleno                 KUANG,Lubin
   TARANTO,Dagberto              LIU,Qing
   ARAUJO,Adriano               WANG,Deli
   BOGUS,Luiz
 Referee: USA FUJIMOTO,Carla         Umpire: JPN NOBE,Masaru
 Legend : *:Starting Line-up

Back to previous page

Back to English home page