Result of Basketball Game No. 9.

                Women PRELIMINARY ROUND
Higashi Gymnasium          Match No.  9       Date : 25. 8.95 18:00 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
        C H N    1 3 6     -     5 4    R S A
          1st.   6 5     -     2 1
          2nd.   7 1     -     3 3
          Ext.    0     -      0
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Uni.No. Name             Point Uni.No. Name             Point
-----------------------------------------------------------------------------------------------
C H N  People's Republic of China     R S A  South Africa
  5 ZHANG,Lijun            5   4* LOTTER,Claire          13
  6* LI,Hong              6   6 MAKHAZA,Cordelia         3
  7 MA,Lihua             29   7 ALVES,Susana           0
  8* LIU,Wensu            35   8 RICHARDS,Nicole          2
  9 DENG,Zhenlan           7   9 HLATSHWAYO,Hermina        0
 10* XIANG,Dongwen           8   10* SEDIELA,Modiegi         12
 11 LI,Fang             17   11 MHLONGO,Florence         2
 12* LIU,Yuexiu            18   12 DENNISON,Julie          1
 14* YU,Ying              3   13* KGOPA,Mmapula           2
 15 SI,Fengying            8   14* DE VILLIERS,Nicki        19
                       15* FOWLER,Terry-ann         0
 Team Staff:                 Team Staff:
   KUANG,Lubin                 VILAKAZI,Thokozani
   LIU,Qing                  ONGENDANGENDA,Lokonga
   WANG,Deli
 Referee: USA FUJIMOTO,Carla         Umpire: MEX MOLINA,Rafael
 Legend : *:Starting Line-up

Back to previous page

Back to English home page