Result of Basketball Game No. 5.

                Women PRELIMINARY ROUND
Higashi Gymnasium          Match No.  5       Date : 24. 8.95 16:00 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
        C H N     6 1     -     9 1    C A N
          1st.   3 6     -     4 5
          2nd.   2 5     -     4 6
          Ext.    0     -      0
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Uni.No. Name             Point Uni.No. Name             Point
-----------------------------------------------------------------------------------------------
C H N  People's Republic of China     C A N  Canada
  5 ZHANG,Lijun            0   4* CARROLL,Sandra          8
  6* LI,Hong              9   5 JOHANNESSON,Terri lee       0
  7 MA,Lihua             13   6 GEAR,Lori            14
  8* LIU,Wensu            21   7* GALLAWAY,Tara           8
  9 DENG,Zhenlan           0   9* HUTCHENS,Andrea         14
 10* XIANG,Dongwen           2   10 BURKE,Shannon           2
 11 LI,Fang              6   11* MCNICHOL,Joy           30
 12* LIU,Yuexiu            8   13 JOHNSON,Nicole          4
 14* YU,Ying              2   14* JERANT,Martina          11
 15 SI,Fengying            0   15 STONE,Carla            0
 Team Staff:                 Team Staff:
   KUANG,Lubin                 MITTON,Claire
   LIU,Qing                  MACLEAN,Joanne
   WANG,Deli                  SLIPP,Joyce
 Referee: MEX VAZQUEZ,Enrique        Umpire: JPN YUASA,Nobuhiro
 Legend : *:Starting Line-up

Back to previous page

Back to English home page