Result of Basketball Game No. 1.

                Women PRELIMINARY ROUND
Munakata Yurix            Match No.  1       Date : 24. 8.95 11:00 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
        P E R     4 4     -     9 8    J P N
          1st.   2 6     -     5 0
          2nd.   1 8     -     4 8
          Ext.    0     -      0
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Uni.No. Name             Point Uni.No. Name             Point
-----------------------------------------------------------------------------------------------
P E R  Peru                J P N  Japan
  4 GOMEZ DE LA TOENE,Jimena     3   4* UEDA,Seiko            8
  5* UGARELLI BETALLELLUZ,E.      8   5* SATO,Miyuki           16
  6* SANGIO ALONSO,Mercedes      2   6 SUZUKI,Shoko           0
  7* FLORIAN PODESTA,Regina      2   7* MISAWA,Miho           16
  8 QUEUEDO SABROSO,Claudia      0   8 TAKAI,Akiko            5
  9 SANGIO ALONSO,Esther       9   9 HARUTA,Risato           5
 10 TEXEIRA UELIT,Caria        2   10* OHAMA,Kaori            7
 11* CANTELA LEON,Patricia      11   11 MATSUNO,Misako          11
 12 RIZO PATRON DEL SOLA,Daniela   0   12* NAKATANI,Naemi          0
 14 GUANILO CARRILLO,Lorena      0   13 KUBOTA,Yuko            5
 15* RUIZ RUIZ,Tatiana         7   14 SAITO,Yumi            20
                       15 WATANABE,Takako          5
 Team Staff:                 Team Staff:
   PAZ,Fernando                HARADA,Shigeru
   VITTERI,Julio                SASAKI,Mitsuo
                         YAGI,Yoko
 Referee: CZE ZACHARA,Ivan          Umpire: CHN FANG,Youqing
 Legend : *:Starting Line-up

Back to previous page

Back to English home page