• kurodabusi (750yen / 8,000yen)

 • suwarimaturidoll(1,500yen)

 • tatimaturi(1,200yen)

 • tyoutinmaturi(560yen / 950yen)

 • omaturi(500yen / 1,000yen)

 • wall decoration(900yen)

 • capapoo doll with magnat(389yen / 777yen)

 • warabejyuudou(600yen)


  Back to the previous

  To English home page