Nishi-ward (Only ADDRESS & TEL)

                    ADDRESS    TEL       

 • Isohan 1-14-31 Kamiyamamon 881-9466
 • Osushiyasan 1-8-13 Kamiyamamon 891-3020
 • Katumoto 3-3-27 Fukushige 891-7688
 • Genkai 1-5-2 Taromaru 807-8783
 • Sawaki 6-12-30 Meinohama 885-1313
 • Hitifuku Zushi 1-22-15 Nogata 812-1331 812-1332
 • Sushi Kappo Tukasa 3-13-13-1F Fukue 883-1118 882-7992
 • Sushijin Fukue-ten 3-13-13-1F Fukue 891-7081 891-7248
 • Sushijin Ikino Matubara-ten 5-1-1 Kodo 882-1816
 • Sushiman 4-19-24 Shimoyamakado 891-7850
 • Taisen 2-16-31 Fukue 881-6057
 • Turutomi 4-27-87 Fukue 881-8607
 • Nakayama Zushi 2-33-12-1F Imajyuku-higashi 807-4522
 • Matuki Zushi 1175-10 Meinohama 881-9551 891-7921
 • Miraku Zushi 2186-10 Imazu 806-5013
 • Yutaka Zushi 5-1-29 Meinohama 882-1212
 • Yanagi Zushi 1-9-36 Izumi 806-6858

 • To Previous page

  To English home page