Hakata-ward (Only ADDRESS & TEL)

                    ADDRESS    TEL       

 • Iwamasa 4-5-3 Nakasu 281-0133
 • Ooshima Gion-ten 4-3-101 Gion 281-6434
 • Kasyuu 3-4-6 Nakasu 281-7454
 • Kasyou Hotel Nikkou Fukuoka-ten 2-18-25 hakataeki-mae 482-1104
 • Kappa Hakata Shin-Mitui Biru-ten 1-1 Hakataeki-mae 441-9123 472-6745
 • kuruma Zushi 2-8-1 Nakasu 271-3987
 • Koudama Nakasu-ten 2-3-17-1F Nakasu 291-5833
 • Koudama Hakataekimae-siten 2-17-1-1F Hakataeki-mae 441-7843
 • Sasada Kawasyou 2-7-8-1F Nakasu 281-3410 281-8152
 • Shigetomi 2-3-29 Hakataeki-Higashi 411-6955
 • Jyanome Zushi 4-2-18 Nakasu 291-3485
 • Syoukiti 7-8-34 Itazuke 573-8115
 • Sushi Zin Nakasu-ten 5-5-9 Nakasu 271-0121
 • Sushi Tatu 4-3-1-103 Nakasu 281-7181
 • Sushidokoro Teraoka Nakasu1gouten 4-7-20 Nakasu 291-1311 Nakasu2gouten 2-6-7-1F Nakasu 291-5631
 • Sushi Hiro 5-6-22-1F Hakataeki-minami 476-5334
 • Sushi Ichiban 3-9-102 Hakataeki-mae 431-7116 411-2688
 • Sushi Tatumi 10-1-B1F Kami Gofuku 281-5988
 • Sushidokoro Tagami 2-4-20-1F Nakasu 271-5236
 • Sushikappo Yamanaka Tigusiguti-ten 4-23-1F Hakataeki-tyuuougai 475-9153
 • Sushi Kane 4-1-19 Nakasu 271-4967
 • Sushidokoro Tashiro 4-1-18-1F Nakasu 262-7996
 • Daiichitamaya Zushi Honten 3-304 Shimo-Kawabata 0120-291813 291-0813 271-6151
 • Tamaya Zushi Deitos-ten 1-1 Hakataeki-tyuuougai 441-8663
 • Tikafuji 3-17-18 Hakataeki-mae 481-0215
 • Tikuzen Zushi 1-5-19 Nakasu 271-4623
 • Turukame Zushi 3-7-10 Hakataeki-mae 431-6706 474-2983
 • Ken Zushi 8-3 Reisen 271-5672
 • Tessen Zushi 2-4-17 Nakasu 271-6921
 • Ejimaya Minamifukuoka-ten 1-3-1 Ginten 591-3586
 • Toku Sushi 1-1 Hakataeki-tyuuougai 472-3599
 • Naniwa Zushi 4-6-21 Sumiyoshi 473-8448
 • Nakano Zushi 6-24-8 Mugino 581-4740
 • Nakasu Sushi 1-7-10 Hakataeki-Mae 431-2355
 • Nishimura 14-8-2F Kami Kawabata 272-0386
 • Niahimura Zushi 1-4-8 Sumiyoshi 271-2774
 • Hatano Honten 3-18-6-1F Hakataeki-mae 481-9455
 • Hatuhana 2-5-13-1F Nakasu 282-8264
 • Harushin Bekkan 1-12-26 Hakataeki-higashi 441-6262
 • Harushin Honten 2-2-2F Hakataeki-higashi 471-9209
 • Hakata Koudama 3-7-3-1F Hakataeki-mae 472-8508
 • Haru Zushi 2-6-15 Hakataeki-higash 431-6993
 • Nobiki Hakata 6-34-1F Gion 272-2980 0120-272298
 • Himeno 1-8-17 Hakataeki-mae 431-5801
 • Fukuokazushi Sumida 1-1-2F Hakataei-tyuuougai 441-8918
 • Fujimura 2-6-4-B1F Nakasu 262-6022
 • Benten Zushi 3-6-7-1F Nakasu 291-3944
 • Marumasa Zushi 3-5-1 Sumiyoshi 291-8042
 • Mawaruzushi Uogashi 1-1 Hakataeki-tyuuougai 411-9527
 • Miyako Zushi 3-2-1 Hakataeki-minami 431-1612
 • Mikuniya hakataekimae-ten 2-4-16 Hakataeki-mae 411-9525
 • Mikoto 2-4-11 Nakasu 291-1615
 • Munakata Sushidokoro 2-6-5 Nakasu 281-5403
 • Murakami 3-5-8-1F Sumiyoshi 281-2550
 • Morishin Sushi 3-11-17 Hakataeki-higashi 441-2558
 • Yamanaka 3-2-8 Hakataeki-mae 451-4715
 • Yagura Zushi 3-5-8-1F Sumiyoshi 262-1914
 • Yasuke Sushi Hakataeki-tyuuougai 2 441-2071
 • Yamaguchi Sushi 2-13-43 Yoshizuka 621-0746
 • Yamato 6-3 Tunaba 291-0320
 • Yuugyokappo Sushidokoro 1-4-15-41-1F Minamimoto Hatano Minamifukuoka-ten 581-1290
 • Yutaka Zushi 3-28-12-1F HSakataeki-mae 441-8285
 • Yoshi Zushi 3-4-27-A2 Hakataeki-minami 411-0385
 • Rakusyou 4-60 Gion 262-6393
 • Ryougoku Sushi Shimo Kawabata 1 291-1988 291-5851

 • To Previous page

  To English home page