Chuo-ward (Only ADDRESS & TEL)

                    ADDRESS    TEL       

 • Ariyoshi zusi 1-2-10 toujin 741-0123
 • Azuma zushi 2-10-11 kego 741-8445
 • Iti zushi 2-3-37 watanabedouri 781-5818
 • Imatoyo 2-16-1-1F yakuin 761-1115
 • Itikyou 1-10-33-103 daimyou 725-7133
 • Itouo 1-7-10 daimyou 714-3012
 • Ueda 5-16-42-1 watanabedouri 761-2834 714-6825
 • Uesgi 1-9-15-101 yakuin 771-3319
 • Shio zushi 1-3-4-7 toujin 716-5068
 • Umeda zushi 1-10-30-7 imagawa 751-7402
 • Ebisu zushi 1-5-3-1F kiyokawa 531-1468 521-0658
 • Emi zushi 3-8-6 minato 741-6589 721-0451
 • Okina zyshi 1-7-12 arato 771-8878
 • Otowa zushi 2-7-22 tennjin 741-0256 741-8071 771-0071 722-2723
 • Kamamatu zushi 1-6-5-1F yakuin 715-8788 715-8833
 • Kmematu zushi 1-6-5 yakuin 0120-328788
 • Kwasyou honten 5-13 nisinakasu 761-0269 761-0323
 • Kawasyou fukuakabirusiten 1-11-17 tenjin 721-6109 741-8340
 • Kisuringu 2-3-10-1 tenjin 752-2008 0120-200813
 • Kiyari Zushi 2-1-42 daimyou 715-0162 715-0194
 • Gyoson Tenjin 1-1-45 daimyou 781-7388 nisidouri-ten
 • Sushi gyoson 2-4-19 tenjin 711-1182 tenjinnishidouriten
 • Hakata gyoson tenjin 3-15-24 tenji 716-3300
 • Gyokusyou 2-1-17 hirao 531-8437 531-9609
 • Kurukuru zushi 1-1-11-1F maizuru maizuru-ten 716-9228
 • Kumi zushi 4-8-29-1F yakuin 521-8468
 • Kunimasa sushi 2-6-8 ropponmatu 771-0606
 • Komasa sushi 2-1-13 ropponmatu 712-7410
 • Koynagi sushi 1-36-18 sasaoka 741-3852 761-4218
 • Kougyoku zushi honten 3-3-9 haruyoshi 712-5666 712-1713 751-7447
 • Kougyoku Zushi 1-4-1 tenjin 712-3435 daimaru-ten
 • Sentabbiruten 2-14-8 tenjin 741-5356
 • Saza zushi 3-2-4 arato 771-4424
 • Jirou zushi 2-9-101 tenjin 711-1888 721-4358
 • Jirou zushi fukuoka shoppers plaza-ten 4-4-11 tenjin 715-3716
 • Sinpati 1-12-52-1F daimyou 734-4200
 • Sushi komasa 2-1-13 ropponmatu 712-7410
 • Sushi kokei 2-2-43 tenjin 733-7603
 • Sushi kou 2-11-18 Minato 761-1659 minatomatihonten
 • Sushi kou 3-3-29 Minato 725-7070 Restaurant Bayside
 • Sushi kou Ohtemonten 3-1-12 ohtemon 751-1021
 • Nobiki Hakata 6-34-1F Gion 272-2980 0120-272298
 • Himeno 1-8-17 Hakataeki-mae 431-5801
 • Fukuokazushi Sumida 1-1-2F Hakataei-tyuuougai 441-8918
 • Fujimura 2-6-4-B1F Nakasu 262-6022
 • Benten Zushi 3-6-7-1F Nakasu 291-3944
 • Marumasa Zushi 3-5-1 Sumiyoshi 291-8042
 • Mawaruzushi Uogashi 1-1 Hakataeki-tyuuougai 411-9527
 • Miyako Zushi 3-2-1 Hakataeki-minami 431-1612
 • Mikuniya 2-4-16 Hakataeki-mae hakataekimae-ten 411-9525
 • Mikoto 2-4-11 Nakasu 291-1615
 • Munakata Sushidokoro 2-6-5 Nakasu 281-5403
 • Murakami 3-5-8-1F Sumiyoshi 281-2550
 • Morishin Sushi 3-11-17 Hakataeki-higashi 441-2558
 • Yamanaka 3-2-8 Hakataeki-mae 451-4715
 • Yagura Zushi 3-5-8-1F Sumiyoshi 262-1914
 • Yasuke Sushi Hakataeki-tyuuougai 2 441-2071
 • Yamaguchi Sushi 2-13-43 Yoshizuka 621-0746
 • Yamato 6-3 Tunaba 291-0320
 • Yuugyokappo Sushidokoro 1-4-15-41-1F Minamimoto Hatano Minamifukuoka-ten 581-1290
 • Yutaka Zushi 3-28-12-1F HSakataeki-mae 441-8285
 • Yoshi Zushi 3-4-27-A2 Hakataeki-minami 411-0385
 • Rakusyou 4-60 Gion 262-6393
 • Ryougoku Sushi Shimo Kawabata 1 291-1988 291-5851

 • To Previous page

  To English home page